ANBI Nederlands English

www.facebook.com/cmsfnijmegen:

CMSF Logo
CMSF titel
De Stichting

CMSF

De Cuey Machar Secondary School Foundation (CMSF) is in 2005 opgericht door voormalig kindsoldaat Kon Kelei. De stichting heeft als doelstelling middelbaar onderwijs mogelijk te maken voor jongeren, zowel jongens als meisjes, in Zuid-Soedan. De keuze voor middelbaar onderwijs is bewust gemaakt. NGO’s richten zich nagenoeg uitsluitend op het bieden van basisonderwijs, waardoor vele Soedanese jongeren niet de kans krijgen zich te ontplooien.

De locatie waar de middelbare school wordt gebouwd is Cuey Machar, het geboortedorp van Kon. Het besluit van Kon om een middelbare school te gaan bouwen in zijn geboortedorp is gemaakt na een aantal gesprekken met de lokale bevolking. De enkele middelbare scholen die in de omgeving van Cuey Machar liggen, zijn voor de meeste kinderen te ver lopen. De dichtstbijzijnde school ligt namelijk op elf kilometer van het dorp. Daarnaast mogen de meisjes daar niet heen omdat zij moeten helpen in het huishouden. CMSF wil deze jongeren de mogelijkheid bieden om na het basisonderwijs ook onderwijs op middelbaar niveau te volgen. Hierdoor kan kennis worden opgedaan die hard nodig is bij de wederopbouw van het door een langdurige oorlog geteisterde land en wordt hen de kans geboden om te dromen van een betere toekomst. Basisonderwijs is daarvoor onvoldoende.

CMSF, een stichting die wordt gedragen door een groep voormalige medestudenten van Kon uit Nederland, wil een signaal afgeven aan iedereen die zich bezighoudt met ontwikkelingssamenwerking. Onderwijs moet worden beschouwd als het belangrijkste wapen in de strijd tegen armoede en onwetendheid. CMSF zou graag zien dat niet in de laatste plaats aandacht wordt besteed aan middelbaar onderwijs. In diverse interviews gaat Kon nader in op het belang van middelbaar onderwijs binnen de ontwikkelingssamenwerking.

CMSF: voor jongeren, door jongeren

Naast de bouw van de school in Zuid-Soedan streeft CMSF er naar bewustwording te creëren onder jongeren in Nederland omtrent de noodzaak van een effectieve ontwikkelingssamenwerking. Daartoe worden regelmatig activiteiten georganiseerd waardoor jongeren in aanraking komen met ontwikkelingssamenwerking. Zo neemt oprichter Kon Kelei regelmatig deel aan debatten en geeft hij presentaties door Nederland. CMSF probeert de activiteiten vooral te richten op middelbare scholieren. Zij vallen niet alleen binnen dezelfde leeftijdscategorie als de kinderen waarvoor de school in Soedan wordt gebouwd, maar zij zijn ook de toekomst van Nederland. De scholieren zijn vaak erg enthousiast om geld voor leeftijdsgenoten in te zamelen en kunnen zich goed verplaatsen in de moeilijke omstandigheden in een land als Soedan.

De afgelopen jaren is CMSF gesteund door onder andere het Maaslandcollege in Oss, het Damstede in Amsterdam en het Jan van Brabant College in Helmond. De scholieren van bovengenoemde scholen hebben met verschillende activiteiten geld ingezameld voor CMSF, bijvoorbeeld door sponsorlopen, taartverkopen en optredens. Kon Kelei gaf, als motivatie voor de inzamelingsacties, indrukwekkende presentaties over zijn leven en het doel van de stichting op deze scholen.

Door de steun van bedrijven, advocatenkantoren, scholen, subsidieverstrekkers, particuliere donateurs en door zelf activiteiten te organiseren is het CMSF inmiddels gelukt een bedrag van bijna 300.000 euro bij elkaar te krijgen. Zo heeft CMSF vijf keer met een aantal teams deelgenomen aan de Dam tot Damloop. Tijdens dit hardloopevenement zetten vele Bekende Nederlanders, studenten en sympathisanten zich onder leiding van onze ambassadeur Waldemar Torenstra, in voor de stichting, om zo geld in te zamelen voor CMSF.

CMSF Soedan

Gedurende de uitvoering van het project houdt CMSF een Soedanees gezegde aan: ‘We geven ze een hengel, niet de vis’. De plaatselijke gemeenschap van Cuey Machar is daarom nauw betrokken bij de uitvoering van het project en helpt zelf mee bij de bouw van de school. In overleg met CMSF-oprichter Kon hebben zij zelf de keuze gemaakt voor de bouw van een middelbare school. Daarnaast vindt er regelmatig overleg plaats over wat er op dat concrete moment nodig is. Door deze voortdurende gedachtewisseling met de plaatselijke gemeenschap kan goed worden geluisterd naar de behoeften van degenen die CMSF beoogt te steunen. Dialoog en duurzaamheid zijn aldus kernthema’s voor de stichting.

Onze projectleider en contactpersoon ter plaatse is Daniel Kenjok Kelei. Hij is de broer van CMSF-oprichter Kon Kelei en is net als Kon een voormalig kindsoldaat. Hij heeft inmiddels een Bachelor in de Letteren en werkt momenteel als docent bij een middelbare school in Juba. Tevens is hij actief als columnist bij verscheidene kranten, waaronder de Khartoum Monitor.

Naast CMSF Nederland is in juli 2009 ook de stichting CMSF Soedan opgericht. Deze Soedanese tak van de stichting zal zorgdragen voor een goede uitvoering van het project en ter plaatse zoeken naar organisaties die dit willen ondersteunen. In het bestuur van CMSF Soedan hebben Deng Kelei Chol, tevens een broer van Kon Kelei, en Daniel Kenjok Kelei zitting genomen.

CMSF Soedan onderhoudt tevens contacten met de stammen en overheidsinstellingen in de regio van Cuey Machar. Ook houden deze mensen de controle ter plaatse. In het kader daarvan wordt regelmatig met de aannemer meegereisd naar de plek waar materialen voor de bouw dienen te worden aangeschaft. CMSF Soedan heeft zich onder andere zeer nuttig getoond bij de aanschaf van een aggregaat voor de school en de bouw van de lokalen. Met hun specifieke kennis omtrent de gang van zaken in Soedan is zowel de aanschaf als het transport van materiaal soepel verlopen.

 
 
 

CMSF Steunen?

Doneer nu!

Doneren vanuit het buitenland?
Klik hier!

IBAN:
NL73INGB0000962401


 
 

Sponsoren: NCDO | War Child | Impulsis | Eureko Achmea | Share 4 more | Stichting Casterenshoeve | Awakenings